Projekt „Energetické úspory společnosti Tawesco s.r.o.“

Společnost TAWESCO s.r.o. realizuje za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Energetické úspory objektu hala 410, lisovna, objekt v areálu společnosti Tarta Truck, Kopřivnice. Projekt se týká rekonstrukce střešního pláště vč. jeho zateplení, tj. výměna kompletní skladby střechy, a to v celé její ploše, vč. střech střešních světlíků. Dále je předmětem výměna světelných okruhů a doplnění automatického řízení, vč. výměny osvětlovacích těles v 1.PP a 1.NP haly. Cílem tohoto projektu je celková energetická úspora haly.