Dokončovací CNC obráběcí centrum Trimill již pracuje na plné obrátky!

S realizací této investice se uvažovalo již v rámci reorganizace nářaďovny v minulých letech. Vzhledem ke strategickému záměru společnosti v oblasti výroby lisovacích nástrojů spojeným s meziročním nárůstem tržeb, bylo nezbytné vybudování dostatečných vlastních strojních kapacit pro opracování velkých dílů – litin lisovacích nástrojů. Kromě navýšení kapacity, které nám nové centrum přinese, tak i postupně nahradí starší stroje, které jsou i přes pravidelně prováděnou údržbu již morálně a technicky zastaralé, nepřesné a vzhledem ke svému stáří i velmi rizikové.

Technickým zadáním pro výběrové řízení byly především požadované rozměry obráběných dílů, rychlosti posuvů, otáčky vřetene a hlavně přesnost obrábění. Ze čtyř oslovených firem zvítězila česká firma Trimill ze Zlína se strojem VF 6535. Se stroji této značky má Tawesco již dlouhodobě dobré zkušenosti.

Jedná se o 5-osé portálové obráběcí centrum pro přesnou kusovou a malosériovou výrobu. V Tawesco jde o finální opracování dílů pro výrobu velkých lisovacích nástrojů. Jeho konstrukční provedení jako horní gantry, kdy obrobek zůstává na pevném stole a pohybuje se příčník s obráběcí hlavou, zaručuje vysokou tuhost, dynamiku a přesnost obrábění.

Pro obráběcí centrum bylo vytipováno místo v zadní části dílny strojního opracování s ohledem na zamezení výkyvu teplot při otevírání vstupních vrat do nářaďovny, které je podmínkou pro požadovanou přesnost obrábění.

Realizace investice, jejíž celkové finanční náklady přesahují 40 mil. Kč, započala na jaře 2020 výstavbou základu. Jeho poměrně složité technické řešení, navíc za plného provozu dílny Nářaďovny Tawesco, úspěšně zvládla firma VAMOZ – servis, přívod elektrické energie realizoval Elektromont Brno.

Samotná montáž stroje probíhala od srpna 2020 postupně návozem a montáží obráběcího stolu, sloupů s podélníky, jednotlivých agregátů až po příčník s obráběcí hlavou, který byl nejrozměrnějším dílem kompletovaného centra. To vše za průběžného seřizování a měření jednotlivých montážních celků mechaniky Trimillu. Obráběcí centrum bylo dokončeno a předáno do užívání Nářaďovně Tawesco 4. listopadu 2020.

Nové obráběcí centrum zvýší celkovou kapacitu na velkých CNC strojích, čímž napomůže řešení velkého převisu prací a snížení objemu kooperace. Ve výsledku tak dojde ke zkrácení času při finalizaci nástrojů při montáži.