DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2015

Letos se opět brány společnosti Tawesco otevřely rodinným příslušníkům, partnerům a přátelům na dnu otevřených dveří, kde i přes nepřízeň počasí byla účast víc než hojná.